Nasza oferta dla Ciebie ...

 

Technik usług kosmetycznych - AU.61

nauka trwa 1 rok

 

Technik usług kosmetycznych - AU.62

nauka trwa 1 rok

 

Technik masażysta

nauka trwa 2 lata

 

Opiekun medyczny

nauka trwa 1 rok

 

Opiekunka dziecięca

nauka trwa 2 lata

 

Asystent osoby niepełnosprawnej

nauka trwa 1 rok

 

i inne zawody ...
więcej informacji w zakładce "Oferta edukacyjna"

Aktualności

Artykuły filtrowane wg daty: grudzień 2016
poniedziałek, 01 październik 2018 00:00

Suplementy do dyplomów dla absolwentów OPIEKUNA MEDYCZNEGO

Na podstawie informacji otrzymanej z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie suplement do dyplomu dla absolwentów OPIEKUNA MEDYCZNEGO, którzy zdawali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2018 r., będzie wydawany na wniosek zdającego.

W rozwinięciu dostępna jest instrukcja ubiegania się o wydanie suplementu do dyplomu.

Dział: Aktualności
czwartek, 27 wrzesień 2018 00:00

Informacja dla OPIEKUNA MEDYCZNEGO

W dniu 15 października 2018 roku (poniedziałek) o godz. 8:00 w Szpitalu Specjalistycznym im. H. Klimontowicza w Gorlicach dla słuchaczy kształcących się w zawodzie OPIEKUN MEDYCZNY (zarówno szkoła policealna, jak i kwalifikacyjny kurs zawodowy) odbędzie się szkolenie BHP przeprowadzone przez pracowników szpitala przed zajęciami praktycznymi i praktykami zawodowymi.

Obecność słuchaczy obowiązkowa.

Zbiórka przed szkoleniem o godz. 7:50 w budynku przychodni szpitalnej obok „Apteki pod różą”.

 

Dział: Aktualności

 

Informujemy, że w związku z wyjazdem służbowym Pani Dyrektor nastąpiła zmiana harmonogramu zajęć dla kwalifikacyjnego kursu zawodowego - OPIEKUN MEDYCZNY. Pod poniższym linkiem dostępny jest wyciąg z harmonogramu zawierający zmiany. Zmienione zajęcia edukacyjne zaznaczone zostały kolorem czerwonym. Osoby, które zapoznały się z informacją prosimy o poinformowanie pozostałych słuchaczy z klasy.

 

Zmiana harmonogramu zajęć - KURS opiekun medyczny - (kliknij, aby otworzyć)

Dział: Aktualności

Pod poniższymi linkami dostępne są harmonogramy zajęć dla kwalifikacyjnych kursów zawodowych w zakresie kwalifikacji A.61 - Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy i A.62 - Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp.

 

Harmonogram zajęć - A.61 - Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy - technik usług kosmetycznych - (kliknij, aby otworzyć)

 

Harmonogram zajęć - A.62 - Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp - technik usług kosmetycznych - (kliknij, aby otworzyć)

Dział: Aktualności
środa, 05 wrzesień 2018 00:00

Harmonogramy dla OPIEKUNA MEDYCZNEGO

Pod poniższymi linkami dostępne są harmonogramy zajęć dla zawodu OPIEKUN MEDYCZNY - w szkole policealnej oraz dla kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zakresie kwalifikacji Z.04 - Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej.

 

Harmonogram zajęć - OPIEKUN MEDYCZNY - szkoła policealna - (kliknij, aby otworzyć)

 

Harmonogram zajęć - Z.04 - Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej - opiekun medyczny - (kliknij, aby otworzyć)

Dział: Aktualności
wtorek, 04 wrzesień 2018 00:00

Dyplomy dla opiekuna medycznego - 2

Zapraszamy absolwentów kierunku OPIEKUN MEDYCZNY po odbiór Świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz Dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Jednocześnie informujemy, że na podstawie informacji uzyskanych z OKE w Krakowie Suplementy do dyplomów zostaną dostarczone w późniejszym terminie.

Dział: Aktualności
piątek, 31 sierpień 2018 00:00

Dyplomy dla opiekuna medycznego

W sekretariacie można odbierać Świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie dla OPIEKUNÓW MEDYCZNYCH. Pozostałe dokumenty tj. Dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe i Suplementy do dyplomów zostaną dostarczone przez OKE do szkoły w przyszłym tygodniu. O możliwości ich odbioru zostaniecie Państwo powiadomieni w kolejnych informacjach na stronie internetowej.

Dział: Aktualności

 

Spotkania organizacyjne inaugurujące nowy rok szkolny 2018/2019 odbędą się w budynku szkoły przy ul. Wł. Jagiełły 2 w Gorlicach w następujących terminach:

  • 3 września 2018 r. o godz. 16:00 dla słuchaczy kształcących się w zawodzie technik masażysta - kl. II;
  • 3 września 2018 r. o godz. 17:00 dla słuchaczy przyjętych do kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w kwalifikacji A.61 i kwalifikacji A.62 wyodrębnionych w zawodzie technik usług kosmetycznych;
  • 4 września 2018 r. o godz. 16:00 dla słuchaczy przyjętych do kształcenia w zawodzie opiekun medyczny i na kwalifikacyjnym kursie zawodowym w kwalifikacji Z.04 wyodrębnionej w zawodzie opiekun medyczny.

Listy osób przyjętych do poszczególnych oddziałów umieszczone zostały na tablicy ogłoszeń w budynku szkoły - informacje udzielane są również telefonicznie pod numerem 18 352-04-59.

Dział: Aktualności

Świadectwa i dyplomy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie będą wydawane w sekretariacie szkoły (pokój nr 7) od dnia 31.08.2018 r. (piątek) od godz. 9:00.

Przypominamy słuchaczom o obowiązku zwrotu wypożyczonych książek z biblioteki szkolnej oraz kluczyków do szafek w szatni szkolnej.

Dział: Aktualności
poniedziałek, 16 lipiec 2018 00:00

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem” informuję, że:

1)    administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Gorlicach, z siedzibą w Gorlicach, ul. Władysława Jagiełły 2, 38-300 Gorlice;

2)    inspektorem ochrony danych w Zespole Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Gorlicach jest Pan Piotr Karcz, z którym można  się skontaktować
w sprawach ochrony Pani/Pana danych osobowych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ;

3)    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu kształcenia na podstawie przepisów:

a)    ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

b)    ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe;

c)    ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej;

d)    aktów wykonawczych wydanych na podstawie wyżej wymienionych ustaw.

4)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa;

5)    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do końca okresu, w którym uczęszcza Pani/Pan do szkoły oraz do ustania obowiązku archiwizowania poszczególnych dokumentów;

6)    posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania;

7)    ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia;

8)    podanie przez Pana/Panią danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak niezbędny do realizacji celu, jakim jest uczestniczenie w procesie kształcenia. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia
w procesie kształcenia;

9)    Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.

 

 

Dział: Podstrony

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Rozumiem. Zamknij informację.

ul. Władysława Jagiełły 2, 38-300 Gorlice                               18 352-04-59                              Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Powered by JS Network Solutions