Nasza oferta dla Ciebie ...

 

Technik usług kosmetycznych - AU.61

nauka trwa 1 rok

 

Technik usług kosmetycznych - AU.62

nauka trwa 1 rok

 

Technik masażysta

nauka trwa 2 lata

 

Opiekun medyczny

nauka trwa 1 rok

 

Opiekunka dziecięca

nauka trwa 2 lata

 

Asystent osoby niepełnosprawnej

nauka trwa 1 rok

 

i inne zawody ...
więcej informacji w zakładce "Oferta edukacyjna"

Aktualności

Artykuły filtrowane wg daty: grudzień 2018
czwartek, 15 marzec 2018 00:00

Dzień Otwarty Gorlickiego Medyka

Serdecznie zapraszamy na dzień otwarty naszej szkoły. W tym dniu wszyscy nas odwiedzający będą mogli skorzystać z bezpłatnych zabiegów kosmetycznych twarzy, dłoni oraz zabiegów masażu, a także wziąć udział w konkursie z atrakcyjnymi nagrodami. Zaprezentowane zostaną również nasze pracownie praktycznej nauki zawodów wraz z pełnym wyposażeniem.

 

Dział: Aktualności
czwartek, 13 lipiec 2017 00:00

O projekcie

 

 

Projekt „MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE II

realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego,

Oś priorytetowa 10. Wiedza i Kompetencje,

Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego uczniów,

Poddziałanie 10.2.3 Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów,

jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

Celem projektu w zakresie wsparcia kształcenia zawodowego jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów i słuchaczy kształcących się w szkołach zawodowych, poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego, umożliwienie nabycia dodatkowych kompetencji gwarantujących miejsce na rynku pracy poprzez udział w kursach/szkoleniach, stażach, doradztwie edukacyjno-zawodowym realizowanych w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy.

 

Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Gorlicach uczestniczy w projekcie w charakterze realizatora. Projekt planowany jest do realizacji w latach 2016-2021. Uczniowie i słuchacze placówki będą mogli skorzystać z następujących form wsparcia:

 • płatnych staży;
 • kursów/szkoleń.

 

Staże:

Uczniowie i słuchacze ZJEWM w Gorlicach będą mogli uczestniczyć w stażach zawodowych realizowanych u pracodawców w wymiarze 150 godz. z możliwością wypłaty stypendium stażowego w wysokości 1 500 zł brutto.

 

Kursy/szkolenia:

Uczniowie i słuchacze ZJEWM w Gorlicach będą mogli bezpłatnie uczestniczyć w specjalistycznych kursach i szkoleniach, które pozwolą im zdobyć dodatkowe kwalifikacje i umiejętności wykraczające poza podstawę programową kształcenia w danym zawodzie, lepiej przygotować do wykonywania pracy zawodowej, a tym samym zwiększyć ich konkurencyjność na rynku pracy.

W ramach kursów/szkoleń planowane są między innymi następujące formy wsparcia:

 • kurs prawa jazdy kat. B;
 • kurs kinesiotapingu rehabilitacyjno-sportowego;
 • kurs masażu tkanek głębokich.
Dział: Podstrony
czwartek, 08 czerwiec 2017 00:00

Witamy na nowej stronie "Gorlickiego Medyka"

Serdecznie witamy na nowej stronie internetowej naszej placówki.

Wszystkie aktualne informacje dotyczące szkoły będą publikowane na stronie. Zapraszamy do zapoznania się z serwisem.

Dział: Aktualności
poniedziałek, 24 kwiecień 2017 00:00

O KKZ

Kwalifikacyjne kursy zawodowe są przeznaczone dla osób, które chcą w krótkim czasie:

 • zdobyć nowy zawód;
 • uzyskać nowe kwalifikacje zawodowe;
 • uzupełnić wiedzę zawodową;
 • przekwalifikować się zawodowo;
 • przygotować się do pracy na stanowisku wymagającym określonych kwalifikacji.

 

Kształcenie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych jest CAŁKOWICIE BEZPŁATNE, przeznaczone dla osób od ukończenia 18. roku życia BEZ OGRANICZEŃ WIEKOWYCH (oferta również dla osób 50+), BEZ WZGLĘDU NA POZIOM POSIADANEGO WYKSZTAŁCENIA (kandydatami mogą być absolwenci 6/8-klasowych szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, techników, liceów, szkół policealnych, studiów wyższych, a także aktualni uczniowie, słuchacze i studenci wyżej wymienionych placówek, którzy znajdą czas na równoległe zdobywanie kwalifikacji zawodowych).

 

Kwalifikacyjne kursy zawodowe są pozaszkolną formą kształcenia ustawicznego akceptowaną jako kontynuacja nauki przez ZUS, KRUS i inne instytucje, a szkoła wydaje bezpłatnie stosowne zaświadczenia.

 

W toku kształcenia słuchacze szkolą swoje umiejętności praktyczne w profesjonalnie wyposażonych pracowniach praktycznej nauki zawodu oraz u pracodawców (podczas realizacji praktyk zawodowych - szkoła zapewnia słuchaczom miejsca odbywania praktyk). Podczas zajęć słuchacze korzystają bezpłatnie z zapewnionych przez szkołę materiałów edukacyjnych - książek, pomocy dydaktycznych niezbędnych do nauki zawodu m.in. kosmetyków.

 

Kwalifikacyjne kursy zawodowe są prowadzone według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego (wydane na druku zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych), które uprawnia do do przystąpienia do państwowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (na takich samych zasadach jak w szkole policealnej) - egzamin słuchacze zdają w szkole, ponieważ posiadamy status ośrodka egzaminacyjnego OKE. Słuchacz, który uzyska: z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania, oraz‎ ‎ z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania, zdaje pozytywnie egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji i otrzymuje świadectwo potwierdzające daną kwalifikację wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

 

Słuchacz, który uzyska świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie oraz posiada odpowiedni dla danego zawodu poziom wykształcenia otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe (który jest akceptowany na terenie Unii Europejskiej) wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Na wniosek absolwenta do dyplomu ‎potwierdzającego  kwalifikacje zawodowe dołącza się ‎Europass – Suplement do Dyplomu ‎Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe, który stanowi uzupełnienie informacji zawartych ‎w dyplomie i ma za zadanie ułatwić ich lepsze zrozumienie, przede wszystkim przez ‎pracodawców i instytucje zagraniczne.

Słuchacz, który nie posiada odpowiedniego dla danego zawodu poziomu wykształcenia posiada uprawnienia do wykonywania zawodu w zakresie danej kwalifikacji zawodowej, natomiast dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe może uzyskać w późniejszym czasie – po uzupełnieniu wykształcenia (bez konieczności ponownego zdawania egzaminu).

 

Więcej informacji na temat kwalifikacyjnych kursów zawodowych można uzyskać pod poniższym linkiem:

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE - krok po kroku - kliknij, aby otworzyć

Dział: Podstrony
poniedziałek, 24 kwiecień 2017 00:00

Kontakt

 

Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Gorlicach

ul. Władysława Jagiełły 2

38-300 Gorlice

 

tel./fax. 18 352-04-59

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

strona internetowa: www.medyk.gorlice.pl

facebook: www.facebook.com/MedykGorlice

 

 

Znajdziecie nas Państwo w centrum Gorlic - obok Poczty Polskiej przy ul. Wł. Jagiełły (poczta główna), naprzeciw Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorlicach.

Dział: Podstrony
poniedziałek, 24 kwiecień 2017 00:00

Rekrutacja do szkoły policealnej

Rekrutacja do szkoły policealnej

 

Na semestr pierwszy szkoły policealnej przyjmuje się osoby dorosłe:

 1. Od ukończenia 18 roku życia - kandydaci przyjmowani są BEZ OGRANICZEŃ WIEKOWYCH (oferta przeznaczona jest również dla osób 50+, ponieważ nie ma określonej górnej granicy wieku).
 2. Posiadające co najmniej wykształcenia średnie (NIE WYMAGAMY MATURY - wystarczy ukończone liceum, technikum lub liceum uzupełniające) - oferta przeznaczona jest również dla osób posiadających wykształcenie wyższe, które chcą zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe.
 3. Posiadające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

 

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie o przyjęcie do szkoły - podanie dostępne jest w sekretariacie szkoły lub możne je pobrać klikając w link obok: PODANIE - kliknij, aby pobrać.
 2. Świadectwo ukończenia szkoły średniej.
 3. Zaświadczenie lekarskie - wydane przez lekarza medycyny pracy - zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu - skierowanie do lekarza medycyny pracy wydawane jest w sekretariacie szkoły.

 

Miejsce i termin składania dokumentów:

O przyjęciu do szkoły decyduje KOLEJNOŚĆ ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW.

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły przy ul. Władysława Jagiełły 2 (budynek szkoły, parter - pokój nr 7) w terminie do dnia 26 czerwca 2017 r. W przypadku, gdy po tym terminie szkoła nadal będzie dysponowała wolnymi miejscami na dany kierunek zostanie przeprowadzone postępowanie uzupełniające, które zakończy się 30 sierpnia 2017 r.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 18 352-04-59 lub w sekretariacie szkoły.

Dział: Podstrony
poniedziałek, 24 kwiecień 2017 00:00

Rekrutacja na KKZ

Rekrutacja na kwalifikacyjne kursy zawodowe

 

Na kwalifikacyjny kurs zawodowy przyjmuje się osoby dorosłe:

 1. Od ukończenia 18 roku życia - kandydaci przyjmowani są BEZ OGRANICZEŃ WIEKOWYCH (oferta przeznaczona jest również dla osób 50+, ponieważ nie ma określonej górnej granicy wieku).
 2. BEZ WZGLĘDU NA POSIADANE WYKSZTAŁCENIE (chyba, że poziom posiadanego wykształcenia jest uzależniony od kształconego zawodu - informacja taka zostanie wówczas zamieszczona w opisie danego kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zakładce Oferta edukacyjna) - oferta przeznaczona jest dla osób, które ukończyły szkołę podstawową, gimnazjum, zasadniczą szkołę zawodową, liceum uzupełniające, technikum (z maturą lub bez), liceum (z maturą lub bez) lub szkołę wyższą, a chcą zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe.
 3. Posiadające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

 

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy - podanie dostępne jest w sekretariacie szkoły lub możne je pobrać klikając w link obok: PODANIE - kliknij, aby pobrać.
 2. Świadectwo ukończenia ostatniej szkoły.
 3. Zaświadczenie lekarskie - wydane przez lekarza medycyny pracy - zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu - skierowanie do lekarza medycyny pracy wydawane jest w sekretariacie szkoły.

 

Miejsce i termin składania dokumentów:

O przyjęciu na kwalifikacyjny kurs zawodowy decyduje KOLEJNOŚĆ ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW.

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły przy ul. Władysława Jagiełły 2 (budynek szkoły, parter - pokój nr 7) w terminie do dnia 25 sierpnia 2017 r. W przypadku, gdy po tym terminie szkoła nadal będzie dysponowała wolnymi miejscami na dany kwalifikacyjny kurs zawodowy zostanie przeprowadzone postępowanie uzupełniające, które zakończy się 30 sierpnia 2017 r.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 18 352-04-59 lub w sekretariacie szkoły.

Dział: Podstrony
poniedziałek, 24 kwiecień 2017 00:00

Wstęp

Strona w budowie - więcej informacji już wkrótce ...

Dział: Podstrony
poniedziałek, 24 kwiecień 2017 00:00

Kierownictwo

Kadra zarządzająca Zespołu Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Gorlicach:

 

 • mgr Barbara Lenard  -  Dyrektor
 • mgr Mirosława Haluch  -  Kierownik szkolenia praktycznego
Dział: Podstrony
poniedziałek, 24 kwiecień 2017 00:00

Baza dydaktyczna

Strona w budowie - więcej informacji już wkrótce ...

Dział: Podstrony

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Rozumiem. Zamknij informację.

ul. Władysława Jagiełły 2, 38-300 Gorlice                               18 352-04-59                              Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Powered by JS Network Solutions