Oferta edukacyjna

Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Gorlicach na rok szkolny 2019/2020 oferuje kształcenie:

w zawodach (w szkole policealnej):

 • Opiekun medyczny - nauka trwa 1 rok (zajęcia planowane są na piątki popołudniami oraz soboty),
 • Technik masażysta - nauka trwa 2 lata (zajęcia planowane są na trzy dni w tygodniu - głównie popołudniami),
 • Technik sterylizacji medycznej - nauka trwa 1 rok (zajęcia planowane są na piątki popołudniami oraz soboty),
 • Terapeuta zajęciowy - nauka trwa 2 lata (zajęcia planowane są na dwa dni w tygodniu - głównie popołudniami oraz soboty),
 • Opiekun w domu pomocy społecznej - nauka trwa 2 lata,
 • Opiekunka dziecięca - nauka trwa 2 lata (zajęcia planowane są na trzy dni w tygodniu - głównie popołudniami lub w formie zaocznej),
 • Opiekunka środowiskowa - nauka trwa 1 rok,

oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych:

 • w zakresie kwalifikacji: FRK.04. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych - wyodrębnionej w zawodzie: Technik usług kosmetycznych - nauka trwa 2 lata (zajęcia planowane są na piątki popołudniami oraz soboty),
 • w zakresie kwalifikacji: MED.03. Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej - wyodrębnionej w zawodzie: Opiekun medyczny - nauka trwa 1 rok (zajęcia planowane są na piątki popołudniami oraz soboty),
 • w zakresie kwalifikacji: SPO.01. Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej - wyodrębnionej w zawodzie: Asystent osoby niepełnosprawnej - nauka trwa 1 rok,
 • w zakresie kwalifikacji: SPO.02. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej - wyodrębnionej w zawodzie: Opiekun osoby starszej - nauka trwa 2 lata,
 • w zakresie kwalifikacji: SPO.03. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej - wyodrębnionej w zawodzie: Opiekun w domu pomocy społecznej - nauka trwa 2 lata,
 • w zakresie kwalifikacji: SPO.04. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka - wyodrębnionej w zawodzie: Opiekunka dziecięca - nauka trwa 2 lata (zajęcia planowane są na trzy dni w tygodniu - głównie popołudniami lub w formie zaocznej),
 • w zakresie kwalifikacji: SPO.05. Świadczenie usług opiekuńczych - wyodrębnionej w zawodzie: Opiekunka środowiskowa - nauka trwa 1 rok.

Zastanawiasz się dlaczego podjąć naukę U NAS?

Chcemy rozwiać wątpliwości naszych przyszłych słuchaczy, które często towarzyszą im przed dokonaniem wyboru szkoły, w której chcą zdobyć nowy zawód i kwalifikacje zawodowe.

Wybierając szkołę, zwróć uwagę przede wszystkim na następujące aspekty:

 • jak długo istnieje?  - posiadamy prawie 60-letnią tradycję w kształceniu kadr medyczno-społecznych,
 • czy jest darmowa? - kształcenie w każdym systemie jest całkowicie bezpłatne, ponieważ jesteśmy szkołą publiczną, której organem prowadzącym jest Województwo Małopolskie,
 • czy pobiera dodatkowe opłaty? - nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat, np. za przystąpienie do egzaminów, wydawanie dokumentów, czesne itp.,
 • jak kształci? - posiadamy bardzo wysoki procent zdawalności egzaminów zawodowych kształtujący się na poziomie 95% - 100%,
 • gdzie odbywają się zajęcia? - organizowane przez nas zajęcia odbywają się tylko w budynku szkoły, znajdującym się w ścisłym centrum miasta,
 • jak jest wyposażona? - posiadamy własne, w pełni wyposażone pracownie nauki zawodów, w których kształcimy - naszym słuchaczom bezpłatnie zapewniamy materiały edukacyjne,
 • jaką posiada opinię? - porozmawiaj z naszymi słuchaczami lub absolwentami i zapytaj o ich opinię na nasz temat,
 • w jakich systemach kształci? - kształcimy w systemie dziennym, stacjonarnym (tzw. wieczorowym) i zaocznym - elastycznie ustalamy harmonogramy zajęć uwzględniając potrzeby i propozycje słuchaczy,
 • czy szkoła organizuje dla słuchaczy praktyki zawodowe? - tak organizujemy, posiadamy podpisane umowy z pracodawcami, dlatego bezpłatnie zapewniamy słuchaczom realizację praktycznej nauki zawodu w rzeczywistych warunkach pracy np. szpitalu, domach pomocy społecznej, warsztatach terapii zajęciowej, przedszkolach, salonach kosmetycznych,
 • czy organizuje dodatkowe zajęcia? - organizujemy dla słuchaczy zajęcia, w ramach których mogą zdobyć dodatkowe kwalifikacje potwierdzone wydanym certyfikatem.

Często słuchacze obawiają się, że:

 • są za starzy na podjęcie nauki - szkoła nie posiada górnej granicy wiekowej, gdyż na naukę nigdy nie jest za późno, co oznacza, że nasza oferta przeznaczona jest dla osób w każdym wieku (30, 40, 50, 60 lat). Posiadamy bardzo zróżnicowane wiekowo grupy, dzięki czemu słuchacze mogą dzielić się doświadczeniem,
 • nie będą w stanie pogodzić nauki z pracą zawodową - kształcimy w różnych systemach, przy ustalaniu harmonogramów zajęć uwzględniamy potrzeby i propozycje słuchaczy. Wymagamy frekwencji na poziomie 50%, a zajęcia w głównej mierze odbywają się przez 2 lub 3 dni w tygodniu, w tym popołudniami lub w soboty,
 • ostatnią szkołę ukończyli wiele lat temu i będą mieli trudności z nauką - do każdego słuchacza mamy indywidualne podejście, a kontakt z innymi słuchaczami poszerza ich horyzonty i możliwości rozwoju i sprawia, że odzyskują wiarę w siebie,
 • są po studiach, a przecież szkoła policealna jest szkołą niższego stopnia - oferujemy kształcenie w innych zawodach, a po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu słuchacze uzyskają nowy zawód i dodatkowe kwalifikacje, które zwiększą ich atrakcyjność na rynku pracy,
 • brak wykształcenia średniego uniemożliwi im podjęcie kształcenia - posiadamy w ofercie zawody, w których kształcenie odbywa się bez względu na poziom posiadanego wykształcenia (zapraszamy osoby po szkole podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkole zawodowej, technikum - bez matury, liceum - bez matury).

Jeżeli nadal masz wątpliwości zapraszamy do kontaktu z sekretariatem, a na pewno postaramy Ci się je rozwiać. Skorzystaj z naszej oferty edukacyjnej i dołącz do nas!