Technik usług kosmetycznych

Technik usług kosmetycznych


Branża: fryzjersko-kosmetyczna (FRK)
Symbol cyfrowy zawodu: 514207
Symbol i nazwa kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie: FRK.04. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych


Technik usług kosmetycznych należy do zawodów usługowych, których podmiotem pracy jest człowiek. Jego praca ukierunkowana jest na pracę typu człowiek - człowiek z wykorzystywaniem podczas wykonywanych zabiegów środków do pielęgnacji i upiększania ciała, narzędzi i aparatów.  Rodzaj wykonywanych usług wymaga wyjątkowo starannego przygotowania teoretycznego i praktycznego do zawodu oraz przestrzegania zasad higieny i bezpieczeństwa pracy.


Okres kształcenia wynosi 2 lata. Kształcenie realizowane jest w formie zaocznej, nauka odbywa się przez 2 dni co tydzień lub co 2 tygodnie.

Kształcenie realizowane jest w formie kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zakresie kwalifikacji FRK.04. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych. Nauka jest całkowicie BEZPŁATNA. Mogą ją podjąć osoby dorosłe, które ukończyły 18 rok życia (brak górnej granicy wiekowej), bez względu na poziom posiadanego wykształcenia (ukończona szkoła podstawowa, gimnazjum, zasadnicza szkoła zawodowa, szkoła średnia) zapraszamy do kształcenia również osoby posiadające wykształcenie wyższe, które chcą zdobyć nowy zawód lub nowe kwalifikacje zawodowe.

Słuchacze kształcą swoje umiejętności zawodowe w pracowniach szkolnych wyposażonych w profesjonalny sprzęt, a także realizują praktykę zawodową. Szkoła zapewnia miejsca odbywania praktyki zawodowej, do których kierowani są słuchacze.

Słuchacze mogą bezpłatnie korzystać ze zbiorów biblioteki i czytelni szkolnej, które wyposażone są w materiały potrzebne do kształcenia w zawodzie.


Po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego słuchacze otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego (wydane na druku zgodnym z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych). Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego uprawnia do przystąpienia do państwowego egzaminu zawodowego przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie. Egzamin ten słuchacze zdają w szkole, ponieważ posiada ona status ośrodka egzaminacyjnego. Słuchacz, który zda egzamin zawodowy, otrzymuje certyfikat kwalifikacji zawodowej wydany przez okręgową komisję egzaminacyjną. Słuchacz, który posiada minimum średnie wykształcenie otrzyma również na swój wniosek dyplom zawodowy oraz Europass Suplement do Dyplomu Zawodowego, który stanowi uzupełnienie informacji zawartych w dyplomie i ma za zadanie ułatwić ich lepsze zrozumienie, przede wszystkim przez pracodawców i instytucje zagraniczne. Wyżej wymienione dokumenty są akceptowane na terenie Unii Europejskiej.


Absolwenci zawodu technik usług kosmetycznych są przygotowani między innymi do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • przygotowania stanowiska pracy do przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjno-upiększających zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ergonomii, ochrony ppoż., ochrony środowiska, przepisami sanitarno-epidemiologicznymi,
 • przeprowadzenia wywiadu, wstępnej diagnozy kosmetycznej, dokonania oceny stanu skóry,
 • dostosowania zabiegu kosmetycznego do potrzeb klienta,
 • wykonywania zabiegów z zakresu kosmetyki pielęgnacyjnej takich jak oczyszczanie, złuszczanie, nawilżanie skóry twarzy, szyi i dekoltu, dłoni i stóp oraz ciała,
 • wykonywania zabiegów z zastosowaniem czynników fizykalnych, ze szczególnym uwzględnieniem światła, prądu, wody, temperatury i ultradźwięków,
 • dobierania kosmetyków do cery klienta i stosowanych narzędzi, lamp i aparatów zgodnie z ich przeznaczeniem,
 • wykonywania zabiegów upiększających twarzy, ciała dłoni i stóp; farbowanie brwi i rzęs, depilacja brwi, depilacja owłosienia,
 • wykonywania zabiegów z zakresu światłolecznictwa, elektrolecznictwa,
 • wykonywania makijażu, udzielanie porad i wskazówek na temat rodzaju makijażu, doboru kolorystyki dopasowanej do typu urody,
 • udzielania klientom porad kosmetycznych dotyczących pielęgnacji urody, np. w zakresie doboru kosmetyków i ich właściwego zastosowania, stylizacji i wizażu, pielęgnacji skóry w warunkach domowych,
 • organizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego.


Absolwent może podjąć zatrudnienie między innymi w:

 • salonach/gabinetach kosmetycznych,
 • salonach/gabinetach pielęgnacji stóp,
 • salonach/gabinetach pielęgnacji dłoni,
 • salonach/gabinetach wizażu,
 • drogeriach, perfumeriach,
 • sanatoriach,
 • ośrodkach odnowy biologicznej,
 • może także założyć własną działalność usługową.

Informacje kontaktowe

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 18 352-04-59
e-mail: sekretariat@medyk.gorlice.pl