Wstęp - o nas

ODBIÓR ŚWIADECTW, DYPLOMÓW

Na podstawie danych uzyskanych z OKE w Krakowie informujemy, że świadectwa, dyplomy oraz informacje o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (sesja maj-lipiec 2015) przekazane będą przez OKE do szkoły, którą uczniowie/słuchacze ukończyli.


Data wydania świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie – 28 sierpnia 2015 r. – po godz. 10:00.

 

Komunikat w sprawie suplementów do dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe


Informujemy, że o suplement do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe mogą ubiegać się osoby, które zdały egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie i otrzymały dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. W tym celu należy wypełnić wniosek (kliknij aby pobrać) o wydanie suplementu i wysłać go do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie na adres 31-978 Kraków, os. Szkolne 37. Suplement zostanie odesłany na adres podany we wniosku.


REKRUTACJA 2015/2016

ROZPOCZĘTA
( kliknij aby powiększyć plakat )Więcej informacji o kształceniu w nowej formie –


kwalifikacyjnego kursu zawodowego w kwalifikacji: A.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy, wyodrębnionej w zawodzie:


TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH


można znaleźć w zakładce

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

w menu po lewej stronie.

Zapraszamy do kształcenia

w nowej formie !!!( kliknij aby powiększyć plakat )


DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY 2015
.
Przyjdź i dowiedz się o nas więcej
.
ZAPRASZAMY
.

( kliknij aby powiększyć plakat )


Zmiana harmonogramu zajęć
dla technika sterylizacji medycznej

Poniżej umieszczono poszczególne dni objęte zmianami:

pobierz w wersji PDF -    (kliknij ikonę aby pobrać)

Powyższe zmiany zostały uwzględnione również w harmonogramie zajęć umieszczonym w zakładce "Strefa uczniów/słuchaczy".W zakładce "Strefa uczniów/słuchaczy" umieszczone zostały harmonogramy zajęć dla:
  • kl. I i II zawodu technik masażysta;
  • kl. "A" i "B" zawodu opiekun medyczny;
  • zawodu technik sterylizacji medycznej;


obowiązujące od II semestru roku szkolnego 2014/2015W zakładce Uroczystości umieszczona została relacja z IV Spartakiady Osób Niepełnosprawnych, w której uczniowie kl. II technik masażysta uczestniczyli w roli wolontariuszyW zakładce Uroczystości umieszczona została relacja z Dnia Honorowego Krwiodawstwa, podczas którego uhonorowana została Pani Barbara Lenard - dyrektor Zespołu oraz Pani Anna WirchniańskaW zakładce Uroczystości dostępna jest relacja z Dnia Edukacji Narodowej


W zakładce "Strefa uczniów/słuchaczy" umieszczony został harmonogram zajęć
dla klasy I i II - technik masażysta
- obowiązujący od 03.11.2014 r.INFORMACJE DOTYCZĄCE BADAŃ

Po uzgodnieniach z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Gorlicach podjęte zostały następujące decyzje:

- słuchacze kształcący się w zawodzie technik sterylizacji medycznej nie muszą wykonywać badań na nosicielstwo;

-
słuchacze kształcący się w zawodzie opiekun medyczny, którzy nie posiadają badań na nosicielstwo proszeni są o zgłaszanie się do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorlicach przy ul. Michalusa 1 (w godzinach rannych) w celu pobrania pojemników potrzebnych do porania materiału do badania - sprawa pilna - prosimy o jak najszybszy kontakt ze stacją SANEPIDU - informacja w sprawie godzin wydawania pojemników pod nr tel. 18 3537343;
 
-
słuchacze kształcący się w zawodzie opiekun medyczny, którzy nie posiadają szczepień przeciw WZW typu B mogą zgłaszać się do swojego lekarza rodzinnego w celu zgłoszenia zapotrzebowania na szczepionki.

Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły.
Poznaj zawody, w których kształcimy

W zakładce

"Zawody, w których kształcimy"

znajduje się szczegółowy opis naszej oferty edukacyjnej.Media o nas

Zapraszamy do zapoznania się z artykułami dotyczącymi Zespołu Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Gorlicach:

http://www.powiatgorlicki.pl/aktualnosci/edukacyjna-wspolpraca.html

http://www.halogorlice.pl/miasto-i-powiat-gorlice-gorlicki-wiadomosci-wydarzenia-aktualnosci-reklama/4294-edukacyjna-wspolpraca


a także z relacją video umieszczoną na portalu Gorlice.tv

http://gorlice.tv/2919-wspolpraca-edukacyjna.html


W zakładce „Badania uczniów/słuchaczy” dostępne są informacje dotyczące wymagań, jakie należy spełnić przed podjęciem praktycznej nauki zawodu.Pismo
od Pani Dyrektor oraz Grona Pedagogicznego
skierowane do kandydatów do Szkoły(kliknij obrazek aby otworzyć pismo)
Dzień otwarty szkoły - 2014----------------------------------
----------------------------------
© 2015 Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych w Gorlicach

Opracowanie  BITNET - strony internetowe, prezentacje multimedialne