Aktualności


W zakładce "Badania i szczepienia"
po lewej stronie serwisu umieszczone zostały
informacje dotyczące obowiązkowych badań do celów sanitarno-epidemiologicznych oraz szczepień przeciw WZW typu B dla słuchaczy szkoły.W zakładce "Strefa słuchaczy"
po lewej stronie serwisu umieszczony został
harmonogramy zajęć dla TECHNIKA MASAŻYSTY
obowiązujący od 19.09.2016 r.W zakładce "Strefa słuchaczy"
po lewej stronie serwisu umieszczone zostały
harmonogramy zajęć dla kwalifikacyjnych kursów zawodowych w zawodzie TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH:
  • A.61 - Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy;
  • A.62 - Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp.
Aktualizacja planów lekcji

W zakładce "Strefa słuchaczy"
po lewej stronie serwisu umieszczone zostały
zaktualizowane harmonogramy zajęć dla:

  • opiekuna medycznego
  • kwalifikacyjnego kursu zawodowego w kwalifikacji Z.4 Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej - wyodrębnionej w zawodzie: opiekun medyczny

Plany lekcji 2016/2017

W zakładce "Strefa słuchaczy"
po lewej stronie serwisu dostępne są harmonogramy zajęć
dla poszczególnych zawodów
na semestr I roku szkolnego 2016/2017


Dostępny jest również harmonogram zajęć dla kwalifikacyjnego kursu zawodowego - OPIEKUN MEDYCZNY


Odbiór dyplomów i świadectw

Informujemy, że dyplomy i świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie dla absolwentów szkoły policealnej
i kwalifikacyjnych kursów zawodowych będą wydawane od dnia 26 sierpnia 2016 r. (piątek) od godz. 11:00.
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
© 2016 Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych w Gorlicach

Opracowanie  BITNET - strony internetowe, prezentacje multimedialne