Aktualności


W zakładce "Strefa słuchaczy"
po lewej stronie serwisu umieszczony został
harmonogramy zajęć dla TECHNIKA MASAŻYSTY
obowiązujący od 03.10.2016 r.
W zakładce "Badania i szczepienia"
po lewej stronie serwisu umieszczone zostały
informacje dotyczące obowiązkowych badań do celów sanitarno-epidemiologicznych oraz szczepień przeciw WZW typu B dla słuchaczy szkoły.W zakładce "Strefa słuchaczy"
po lewej stronie serwisu umieszczone zostały
harmonogramy zajęć dla kwalifikacyjnych kursów zawodowych w zawodzie TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH:
  • A.61 - Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy;
  • A.62 - Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp.
Aktualizacja planów lekcji

W zakładce "Strefa słuchaczy"
po lewej stronie serwisu umieszczone zostały
zaktualizowane harmonogramy zajęć dla:

  • opiekuna medycznego
  • kwalifikacyjnego kursu zawodowego w kwalifikacji Z.4 Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej - wyodrębnionej w zawodzie: opiekun medyczny

Plany lekcji 2016/2017

W zakładce "Strefa słuchaczy"
po lewej stronie serwisu dostępne są harmonogramy zajęć
dla poszczególnych zawodów
na semestr I roku szkolnego 2016/2017


Dostępny jest również harmonogram zajęć dla kwalifikacyjnego kursu zawodowego - OPIEKUN MEDYCZNY


Odbiór dyplomów i świadectw

Informujemy, że dyplomy i świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie dla absolwentów szkoły policealnej
i kwalifikacyjnych kursów zawodowych będą wydawane od dnia 26 sierpnia 2016 r. (piątek) od godz. 11:00.
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
© 2016 Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych w Gorlicach

Opracowanie  BITNET - strony internetowe, prezentacje multimedialne