SliderMedykr.jpeg
Slider-szkoa.jpeg
Poprzedni slajd
Poprzedni slajd
Następny slajd
Następny slajd
PlayPause
Plakat informujący o głosowaniu w 6. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego

Pomóż nam rozdzielić 14 mln zł na dobre pomysły!

Ruszyło głosowanie w 6. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Od połowy maja do połowy czerwca każdy mieszkaniec Małopolski może zdecydować, które zadania będą realizowane w kolejnych latach. Do wyboru jest blisko 200 propozycji! Na wcielenie w życie najlepszych ZWM przeznaczy 14 mln zł.

Uczestnicy wycieczki przed budynkiem Centrum Rehabilitacji i Opieki Medycznej Donum Corde

Wycieczka edukacyjna do Centrum Rehabilitacji i Opieki Medycznej Donum Corde

Słuchacze naszej szkoły kształcący się w zawodzie opiekun medyczny i terapeuta zajęciowy wzięli udział w wycieczce edukacyjnej do Centrum Rehabilitacji i Opieki Medycznej Donum Corde w Budach pod Rzeszowem.
 
Jest to nowoczesny ośrodek medyczny specjalizujący się w świadczeniu usług z zakresu całodobowej opieki medycznej dla pacjentów z różnymi schorzeniami oraz prowadzeniu kompleksowej rehabilitacji dorosłych i dzieci z wykorzystaniem innowacyjnych technologii. Podczas wycieczki słuchacze zapoznali się z organizacją pracy ośrodka, stosowanymi metodami opieki i terapii oraz wyposażeniem placówki. Uczestnicy wycieczki poznali także praktyczne zastosowane nowoczesnych urządzeń wykorzystywanych w rehabilitacji pacjentów z uszkodzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego – między innymi stacjonarnych robotów rehabilitacyjnych – urządzeń do reedukacji chodu, egzoszkieletów wspomagających rehabilitację po uszkodzeniu kręgosłupa, systemów do pionizacji pacjentów, łóżek do terapii osób w śpiączce (dorosłych i dzieci), systemów odciążeniowych oraz sprzętu do rehabilitacji w rzeczywistości wirtualnej z biofeedbackiem.
 
Zwieńczeniem wycieczki było zwiedzanie Zamku w Łańcucie.
Słuchacze kl. I - opiekun medyczny podczas kursu opieki nad pacjentem z ranami przewlekłymi

Kurs opieki nad pacjentem z ranami przewlekłymi

W piątek, 28 kwietnia br. słuchacze kształcący się w zawodzie opiekun medyczny uczestniczyli w kursie „Opieki nad pacjentem z ranami przewlekłymi”. Szkolenie przeprowadzone zostało w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”. Podczas części teoretycznej słuchacze zapoznali się z klasyfikacją ran przewlekłych, patogenezą ich powstawania, miejscami występowania odleżyn, owrzodzeń i innych ran przewlekłych oraz przyczynami trudności w gojeniu się ran. Poznali również rodzaje sprzętu, materiałów i środków stosowanych u pacjentów z ranami przewlekłymi i zasady współpracy z personelem medycznym w opiece nad pacjentem z takimi ranami. W części praktycznej uczestnicy ćwiczyli dobór odpowiednich opatrunków ze względu na rodzaj rany oraz prawidłowe ich stosowanie. Na zakończenie kursu słuchacze przystąpili do egzaminu, po zdaniu którego otrzymali zaświadczenia potwierdzające uzyskanie dodatkowych kompetencji.

Absolwentki kwalifikacyjnego kursu zawodowego wraz z opiekunem kursu

Rozdanie zaświadczeń o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego

20 kwietnia br. absolwentki kwalifikacyjnego kursu zawodowego, które ukończyły kształcenie w zawodzie technik usług kosmetycznych odebrały z rąk opiekuna Pani Barbary Władyki zaświadczenia o ukończeniu kursu. Uzyskane dokumenty uprawniają do przystąpienia do egzaminu zawodowego, a to już ostatni krok do zdobycia pełnych kwalifikacji do wykonywania zawodu kosmetyczki.

Wszystkim absolwentkom serdecznie gratulujemy i życzymy wysokich wyników z egzaminu zawodowego.

Pokaz sprzętu rehabilitacyjnego podczas szkolenia

Szkolenie - zaopatrzenie rehabilitacyjne

Kolejne szkolenie dla naszych słuchaczy, tym razem kształcących się w zawodzie opiekun medyczny. 18 kwietnia, w ostatni wtorek, Pani Krystyna Dąbrowska-Byczek przedstawicielka firmy LIFE CARE GL+ zademonstrowała różnego rodzaju sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Pokazane zostały urządzenia i przybory dla osób o różnym rodzaju i stopniu niepełnosprawności. Takie, które można stosować w warunkach domowych jak również w terenie. Uczestnicy, co równie ważne, dowiedzieli się komu tego rodzaju sprzęt przysługuje, na jakich zasadach i jakie są warunki refundacji. Mogli również sami wypróbować jak działa i jakie daje możliwości.

Ważne strony

Informacje kontaktowe

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 18 352-04-59
e-mail: sekretariat@medyk.gorlice.pl