Deklaracja dostępności Zespółu Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Gorlicach

Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Gorlicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespółu Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Gorlicach.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przy wsparciu dostepnastrona.pl.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Damian First.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 183520459

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Gorlicach
 • Adres: ul. Władysława Jagiełły 2, 38-300 Gorlice
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 18 3520459

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Gorlicach, ul. Władysława Jagiełły 2, 38-300 Gorlice

Na parter budynku prowadzą dwa wejścia. Wejście główne od ul. Władysława Jagiełły oraz wejście przez dziedziniec od ul. 3-go Maja. Wejście główne z poziomu chodnika prowadzi na parter budynku przez korytarz, w którym znajdują się trzy stopnie schodów. Wejście przez dziedziniec prowadzi bezpośrednio na parter budynku ? do wejścia przez dziedziniec prowadzą schody, przy których znajduje się podjazd dla wózków.

Korytarze poszczególnych kondygnacji znajdują się na jednym poziomie. Komunikację między piętrami zapewnia winda wyposażona w system komunikatów głosowych. Pierwszy i ostatni stopień biegu schodów są oznaczone kontrastowo.

Na każdym piętrze znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Przy wejściu głównym do budynku, wzdłuż ul. Władysława Jagiełły do skrzyżowania z ul. Hugona Kołłątaja, znajduje się parking zlokalizowany w strefie płatnego parkowania. Na parkingu tym wyznaczone zostało jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych (z wyjątkiem kontrastowego oznaczenia schodów) lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

W indywidualnych przypadkach osobom ze szczególnymi potrzebami jednostka umożliwia dostęp alternatywny poprzez wsparcie innej osoby (pracownika jednostki) bądź zastosowanie wsparcia technicznego (komunikowanie się drogą telefoniczną lub elektroniczną).