Ogłoszenia dla słuchaczy - Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Gorlicach

Trening techniczny przed egzaminem zawodowym

Ogłoszenie dla słuchaczy kształcących się na III semestrze w zawodzie opiekun medyczny, na IV semestrze w zawodzie technik masażysta oraz na kwalifikacyjnym kursie zawodowym w zakresie kwalifikacji FRK.04. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych - wyodrębnionej w zawodzie technik suług kosmetycznych (termin realizacji: 01.09.2022 r. - 19.04.2024 r.) - przystępujących do egzaminu zawodowego w sesji Lato 2024 r. – w czerwcu 2024 r.

 

Trening techniczny przed egzaminem zawodowym z części pisemnej przeprowadzanej z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu (przy komputerach) odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2024 r. (piątek):

 • o godz. 17:00 dla słuchaczy kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zakresie kwalifikacji FRK.04. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych - wyodrębnionej w zawodzie technik suług kosmetycznych (termin realizacji: 01.09.2022 r. - 19.04.2024 r.),
 • o godz. 17:30 dla słuchaczy kształcących się na III semestrze w zawodzie opiekun medyczny oraz na IV semestrze w zawodzie technik masażysta.

Terminy egzaminu zawodowego w sesji Lato 2024 r.

Ogłoszenie dla słuchaczy kształcących się na:

 • III semestrze w zawodzie opiekun medyczny,
 • IV semestrze w zawodzie technik masażysta,
 • kwalifikacyjnym kursie zawodowym w zakresie kwalifikacji FRK.04. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych - wyodrębnionej w zawodzie technik suług kosmetycznych (termin realizacji: 01.09.2022 r. - 19.04.2024 r.)

przystępujących do egzaminu zawodowego w sesji Lato 2024 r. – w czerwcu 2024 r.

 

Egzamin zawodowy odbędzie się w następujących terminach (listy słuchaczy zdających egzamin zawodowy w poszczególnych terminach dostępne są na tablicach ogłloszeń w budynku szkoły):

 

OPIEKUN MEDYCZNY:

Część pisemna - w dniu 6 czerwca 2024 r.:

 • zmiana 1 o godz. 10:00
 • zmiana 2 o godz. 12:00

Część praktyczna:

 1. 11 czerwca 2024 r.:
 • zmiana 1 o godz. 8:00
 • zmiana 2 o godz. 11:00
 • zmiana 3 o godz. 14:00
 • zmiana 4 o godz. 17:00
 1. 12 czerwca 2024 r.:
 • zmiana 1 o godz. 8:00
 • zmiana 2 o godz. 11:00

 

TECHNIK MASAŻYSTA:

Część pisemna - w dniu 6 czerwca 2024 r. o godz. 8:00

Część praktyczna - w dniu 11 czerwca 2024 r.:

 • zmiana 1 o godz. 8:00
 • zmiana 2 o godz. 12:00
 • zmiana 3 o godz. 16:00

 

KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY W ZAKRESIE KWALIFIKACJI FRK.04. WYKONYWANIE ZABIEGÓW KOSMETYCZNYCH - WYODRĘBNIONEJ W ZAWODZIE TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH:

Część pisemna - w dniu 6 czerwca 2024 r.:

 • zmiana 1 o godz. 12:00
 • zmiana 2 o godz. 14:00
 • zmiana 3 o godz. 16:00

Część praktyczna - w dniu 3 czerwca 2024 r. o godz. 9:00.

harmonogram kl. II TUK

Zaktualizowany harmonogram na okres 8.04.2024 r. - 12.04.2024 r.

Harmonogram

harmonogram kl. I Opiekunka dziecięca

W dniu 25.03.2024 r. (poniedziałek) odbędą się następujące zajęcia:

16:00 - 19:15 Pracownia wychowania dziecka gr. I (4 godziny)

 

W dniu 04.06.2024 r. (wtorek) odbędą się następujące zajęcia:

16:00 - 20:05 Pracownia wychowania dziecka gr. I (5 godzin)

harmonogram I kl. Opiekunka dziecięca

W dniu 12.03.2024 r. (wtorek) zajęcia wychowanie muzyczne rozpoczną się od godziny 16:00, natomiast w dniu 24.04.2024 r. (środa) zajęcia będą odbywać się w godzinach 15:10 - 20:55.

harmonogram I kl. Opiekunka dziecięca

harmonogram do końca roku szkolnego:

harmonogram

Informacje kontaktowe

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 18 352-04-59
e-mail: sekretariat@medyk.gorlice.pl