Plan postępowań na 2023 r.

Pod poniższym linkiem dostępny jest plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023.

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023