Oferta edukacyjna

Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Gorlicach oferuje Państwu możliwość kształcenia:

 • w zawodach - w publicznej szkole policealnej;
 • na kwalifikacyjnych kursach zawodowych - w publicznym centrum kształcenia ustawicznego.


Kształcenie w publicznej szkole policealnej

Kształcenie realizowane jest w zawodach szkolnictwa branżowego.


Na rok szkolny 2024/2025 oferujemy Państwu kształcenie w następujących zawodach:

 • Higienistka stomatologiczna - nauka trwa 2 lata - NOWOŚĆ;
 • Technik elektroniki i informatyki medycznej - nauka trwa 2 lata - NOWOŚĆ;
 • Podolog - nauka trwa 2 lata - NOWOŚĆ;
 • Opiekun medyczny - nauka trwa 1,5 roku;
 • Technik masażysta - nauka trwa 2 lata;
 • Technik sterylizacji medycznej - nauka trwa 1 rok;
 • Terapeuta zajęciowy - nauka trwa 2 lata;
 • Opiekun w domu pomocy społecznej - nauka trwa 2 lata;
 • Opiekunka dziecięca - nauka trwa 2 lata;
 • Opiekunka środowiskowa - nauka trwa 1 rok.


Kształcenie w publicznym centrum kształcenia ustawicznego

Kształcenie realizowane jest w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych, organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, w zakresie zawodów szkolnictwa branżowego.


Na rok szkolny 2024/2025 oferujemy Państwu kształcenie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w zakresie następujących kwalifikacji:

 • FRK.04. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych - wyodrębnionej w zawodzie Technik usług kosmetycznych - nauka trwa 2 lata;
 • SPO.01. Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej - wyodrębnionej w zawodzie Asystent osoby niepełnosprawnej - nauka trwa 1 rok - wymagane minimum wykształcenie średnie;
 • SPO.02. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej - wyodrębnionej w zawodzie Opiekun osoby starszej - nauka trwa 2 lata;
 • SPO.03. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej - wyodrębnionej w zawodzie Opiekun w domu pomocy społecznej - nauka trwa 2 lata;
 • SPO.04. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka - wyodrębnionej w zawodzie Opiekunka dziecięca - nauka trwa 2 lata;
 • SPO.05. Świadczenie usług opiekuńczych - wyodrębnionej w zawodzie Opiekunka środowiskowa - nauka trwa 1 rok - wymagane minimum wykształcenie średnie.Zastanawiasz się dlaczego podjąć naukę U NAS?

Chcemy rozwiać wątpliwości naszych przyszłych słuchaczy, które często towarzyszą im przed dokonaniem wyboru szkoły, w której chcą zdobyć nowy zawód i kwalifikacje zawodowe.


Wybierając szkołę, zwróć uwagę przede wszystkim na następujące aspekty:

 • jak długo istnieje?  - posiadamy prawie 60-letnią tradycję w kształceniu kadr medyczno-społecznych,
 • czy jest darmowa? - kształcenie w każdym systemie jest całkowicie bezpłatne, ponieważ jesteśmy szkołą publiczną, której organem prowadzącym jest Województwo Małopolskie,
 • czy pobiera dodatkowe opłaty? - nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat, np. za przystąpienie do egzaminów, wydawanie dokumentów, czesne itp.,
 • jak kształci? - posiadamy bardzo wysoki procent zdawalności egzaminów zawodowych kształtujący się na poziomie 95% - 100%,
 • gdzie odbywają się zajęcia? - organizowane przez nas zajęcia odbywają się tylko w budynku szkoły, znajdującym się w ścisłym centrum miasta,
 • jak jest wyposażona? - posiadamy własne, w pełni wyposażone pracownie nauki zawodów, w których kształcimy - naszym słuchaczom bezpłatnie zapewniamy materiały edukacyjne,
 • jaką posiada opinię? - porozmawiaj z naszymi słuchaczami lub absolwentami i zapytaj o ich opinię na nasz temat,
 • w jakich systemach kształci? - kształcimy w systemie dziennym, stacjonarnym (tzw. wieczorowym) i zaocznym - elastycznie ustalamy harmonogramy zajęć uwzględniając potrzeby i propozycje słuchaczy,
 • czy szkoła organizuje dla słuchaczy praktyki zawodowe? - tak organizujemy, posiadamy podpisane umowy z pracodawcami, dlatego bezpłatnie zapewniamy słuchaczom realizację praktycznej nauki zawodu w rzeczywistych warunkach pracy np. szpitalu, domach pomocy społecznej, warsztatach terapii zajęciowej, przedszkolach, salonach kosmetycznych,
 • czy organizuje dodatkowe zajęcia? - organizujemy dla słuchaczy zajęcia, w ramach których mogą zdobyć dodatkowe kwalifikacje potwierdzone wydanym certyfikatem.


Często słuchacze obawiają się, że:

 • są za starzy na podjęcie nauki - szkoła nie posiada górnej granicy wiekowej, gdyż na naukę nigdy nie jest za późno, co oznacza, że nasza oferta przeznaczona jest dla osób w każdym wieku (30, 40, 50, 60 lat). Posiadamy bardzo zróżnicowane wiekowo grupy, dzięki czemu słuchacze mogą dzielić się doświadczeniem,
 • nie będą w stanie pogodzić nauki z pracą zawodową - kształcimy w różnych systemach, przy ustalaniu harmonogramów zajęć uwzględniamy potrzeby i propozycje słuchaczy. Wymagamy frekwencji na poziomie 50%, a zajęcia w głównej mierze odbywają się przez 2 lub 3 dni w tygodniu, w tym popołudniami lub w soboty,
 • ostatnią szkołę ukończyli wiele lat temu i będą mieli trudności z nauką - do każdego słuchacza mamy indywidualne podejście, a kontakt z innymi słuchaczami poszerza ich horyzonty i możliwości rozwoju i sprawia, że odzyskują wiarę w siebie,
 • są po studiach, a przecież szkoła policealna jest szkołą niższego stopnia - oferujemy kształcenie w innych zawodach, a po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu słuchacze uzyskają nowy zawód i dodatkowe kwalifikacje, które zwiększą ich atrakcyjność na rynku pracy,
 • brak wykształcenia średniego uniemożliwi im podjęcie kształcenia - posiadamy w ofercie zawody, w których kształcenie odbywa się bez względu na poziom posiadanego wykształcenia (zapraszamy osoby po szkole podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkole zawodowej, technikum - bez matury, liceum - bez matury).


Jeżeli nadal masz wątpliwości zapraszamy do kontaktu z sekretariatem, a na pewno postaramy Ci się je rozwiać.

Skorzystaj z naszej oferty edukacyjnej i dołącz do nas!

Informacje kontaktowe

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 18 352-04-59
e-mail: sekretariat@medyk.gorlice.pl