Struktura

W skład Zespołu Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Gorlicach wchodzą:

  • Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych w Gorlicach,
  • Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gorlicach.


Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych w Gorlicach

Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych w Gorlicach jest publiczną szkołą policealną dla osób posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku. Szkoła prowadzi kształcenie w zawodach określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego. Ukończenie szkoły umożliwia uzyskanie dyplomu zawodowego po zdaniu egzaminów zawodowych w danym zawodzie.


Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gorlicach

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gorlicach jest publiczną placówką kształcenia ustawicznego umożliwiającą uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych. Centrum prowadzi kształcenie ustawiczne w następujących formach pozaszkolnych:

  • kwalifikacyjny kurs zawodowy,
  • kurs umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy

Kwalifikacyjny kurs zawodowy obejmuje kształcenie w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego. Jego ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu zawodowego w zakresie tej kwalifikacji.

Informacje kontaktowe

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 18 352-04-59
e-mail: sekretariat@medyk.gorlice.pl