Kadra kierownicza

Dyrektor

mgr Krzysztof Jędrzejczyk


Kierownik Szkolenia Praktycznego

mgr Mirosława Haluch


Główny księgowy

mgr Alicja Kamińska