Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Terminy składania wniosków o przyznanie świadczenia socjalnego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2023 roku:

Pierwszy kwartał - do 24 marca 2023 roku

Drugi kwartał - do 23 czerwca 2023 roku

Trzeci kwartał - do 15 września 2023 roku

Czwarty kwartał - do 13 grudnia 2023 roku