Ogłoszenia dla słuchaczy - Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Gorlicach

Harmonogram opiekunka dziecięca

Harmonogram opiekunka dziecięca wrzesień-październik:

harmonogram

Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie NNW na rok szkolny 2023/2024 należy opłacić w sekretariacie szkoły do dnia 22 września 2023 r.

Legitymacje szkolne

Słuchacze kształcący się w zawodach: technik masażysta, terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny i higienistka stomatologiczna, którzy chcą uzyskać legitymację szkolną proszeni są o dostarczenie zdjęcia (format legitymacyjny) do sekretariatu szkoły.

Harmonogramy

Harmogramy zajęć na wrzesień:

Opiekunka dziecięca

Technik Usług Kosmetycznych kl. I

Technik Usług Kosmetycznych kl. II

Szkolenia bhp dla słuchaczy - aktualizacja

Szkolenie bhp przed rozpoczęciem zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w Szpitalu Specjalistycznym im. H. Klimontowicza w Gorlicach, które odbędzie się w dniu 11 września 2023 r. (poniedziałek) o godz. 8:00 w sali konferencyjnej szpitala (ul. Węgierska 21) przeznaczone jest również dla słuchaczy kształcących się w zawodzie technik masażysta - kl. I.

Szkolenia bhp dla słuchaczy

Szkolenie bhp przed rozpoczęciem zajęć praktycznych w pracowniach szkolnych odbędzie się w budynku szkoły w dniu 8 września 2023 r. (piątek) w następujących godzinach:

  1. 15:00 – 15:45 dla słuchaczy kształcących się w zawodach:
    - higienistka stomatologiczna – kl. I
    - terapeuta zajęciowy – kl. I
    - technik masażysta – kl. I
  2. 16:00 – 16:45 dla słuchaczy kształcących się na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w zakresie kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach:
    - technik usług kosmetycznych kl. I
    - opiekunka dziecięca – kl. I

 

Szkolenie bhp przed rozpoczęciem zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w Szpitalu Specjalistycznym im. H. Klimontowicza w Gorlicach odbędzie się w dniu 11 września 2023 r. (poniedziałek) o godz. 8:00 w sali konferencyjnej szpitala (ul. Węgierska 21). Szkolenie przeznaczone jest dla słuchaczy kształcących się w następujących zawodach:

  • technik masażysta – kl. II
  • opiekun medyczny – kl. I
  • opiekun medyczny – kl. I (semestr II – od lutego 2023 r.)
  • opiekun medyczny – kl. II

Informacje kontaktowe

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 18 352-04-59
e-mail: sekretariat@medyk.gorlice.pl