Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej

W naszej szkole zrealizowany został dwudniowy rozszerzony kurs pierwszej pomocy przedmedycznej, w którym wzięło udział 15 osób. Podczas szkolenia prowadzonego przez Panią Annę Wirchniańską uczestnicy poznali zarówno teoretyczne, jak i praktyczne aspekty udzielania pierwszej pomocy. Poznawaną wiedzę ćwiczyli w praktyce wykonując czynności z użyciem ćwiczebnego defibrylatora AED, fantomów do resuscytacji oraz na innych osobach.

Celem kursu pierwszej pomocy przedmedycznej jest nabycie wiedzy oraz praktycznych umiejętności w zakresie udzielenia niezbędnej pomocy osobie poszkodowanej przed przybyciem służb ratowniczych. Czasem ma to decydujące znaczenie dla zdrowia i życia poszkodowanego, dlatego nasza szkoła planuje organizację kolejnych edycji kursu, a osoby zainteresowane wzięciem udziału prosimy o kontakt ze szkołą.

Więcej zajęć z kursu dostępnych jest na profilu naszej szkoły na Facebooku: www.facebook.com/MedykGorlice/

Informacje kontaktowe

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 18 352-04-59
e-mail: sekretariat@medyk.gorlice.pl