Nieskategoryzowane - Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Gorlicach

Інформація для громадян України

На 2022/2023 навчальний рік Комплекс навчальних закладів Малопольського воєводства в Горлицях пропонує навчання:

1) за професіями:

 • Медичний опікун - навчання триває 1,5 року;
 • Технік-масажист - навчання триває 2 роки;
 • Технік медичної стерилізації - навчання триває 1 рік;
 • Ерготерапевт – навчання триває 2 роки;
 • Опікун у будинку соціального піклування - навчання триває 2 роки;
 • Дитяча няня - навчання триває 2 роки;
 • Соціальний робітник – навчання триває 1 рік.

2) на професійно-кваліфікаційних курсах у рамках кваліфікацій:

 • FRK.04. Виконання косметологічних процедур – окрема кваліфікація за професією Технік-косметолог – навчання триває 2 роки;
 • SPO.01. Надання допомоги та організація підтримки інваліда - окрема кваліфікація за професією Помічник інваліда - навчання триває 1 рік – необхідно мати принаймні середню освіту;
 • SPO.02. Надання послуг з догляду та підтримки людини похилого віку - окрема кваліфікація за професією Опікун людини похилого віку - навчання триває 2 роки;
 • SPO.03. Надання послуг з догляду та підтримки підопічного – окрема кваліфікація за професією Опікун у будинку соціального піклування – навчання триває 2 роки;
 • SPO.04. Надання послуг з догляду та підтримки розвитку дитини – окрема кваліфікація за професією Дитяча няня – навчання триває 2 роки;
 • SPO.05. Надання послуг з догляду - окрема окрема кваліфікація за професією Соціальний робітник - навчання триває 1 рік - необхідно мати принаймні середню освіту.

Додаткову інформацію можна отримати за номером телефону 18 352 04 59, електронною поштою Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. або в офісі школи.

Inspektor ochrony danych

Inspektorem ochrony danych wyznaczonym w Zespole Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Gorlicach jest Dariusz Kołotyło.

Kontakt z inspektorem ochrony danych w sprawach związanych z realizacją praw przysługujących osobom, których dane dotyczą jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod numerami telefonów: 505 033 463 oraz 18 35 24 605.

Terapeuta zajęciowy

Terapeuta zajęciowy


Branża: opieki zdrowotnej (MED)
Symbol cyfrowy zawodu: 325907
Symbol i nazwa kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie: MED.13. Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej


Terapeuta zajęciowy to zawód przyszłościowy. Terapeuta zajęciowy jako profesjonalista wchodzi w skład   zespołu terapeutycznego w placówkach medycznych, społecznych i edukacyjnych. Rosnące potrzeby społeczeństwa związane ze zwiększaniem się ilości osób w podeszłym wieku, pacjentów z demencją czy osób z specjalnymi potrzebami sprawia, że zapotrzebowanie na terapeutów zajęciowych dynamiczne wzrasta.

Terapia zajęciowa jest profesją nakierowaną na potrzeby człowieka, zajmującą się również promowaniem zdrowia. Poprzez zastosowanie różnych metod, form oraz technik terapii zajęciowej w procesie kompleksowej rehabilitacji  terapeuta zajęciowy podejmuje  działania mające  na celu poprawę funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego pacjenta, a w przypadku trwałej utraty tych funkcji wypracowanie funkcji zastępczych. Terapeuta zajęciowy planuje indywidualny i grupowy program terapii dostosowany do stanu zdrowia, potrzeb, zainteresowań i możliwości podopiecznego. Ustala plany zajęć terapeutycznych oraz scenariusze zajęć.


Okres kształcenia wynosi 2 lata (IV semestry). Kształcenie realizowane jest w formie stacjonarnej ? nauka odbywa się przez 3 dni w tygodniu.

Nauka w zawodzie terapeuta zajęciowy jest całkowicie BEZPŁATNA. Mogą ją podjąć osoby dorosłe, które ukończyły 18 rok życia (brak górnej granicy wiekowej), posiadające co najmniej wykształcenie średnie (NIE WYMAGAMY MATURY ? wystarczy ukończona szkoła średnia np. liceum, technikum, liceum uzupełniające po zasadniczej szkole zawodowej) ? zapraszamy do kształcenia również osoby posiadające wykształcenie wyższe, które chcą zdobyć nowy zawód lub nowe kwalifikacje zawodowe.

Słuchacze kształcą swoje umiejętności zawodowe w wyposażonych w profesjonalny sprzęt pracowniach szkolnych, a także realizują praktyczną naukę zawodu, w skład której wchodzą zajęcia praktyczne oraz praktyka zawodowa. Szkoła zapewnia miejsca odbywania praktycznej nauki zawodu, do których kierowani są słuchacze.

Słuchacze mogą bezpłatnie korzystać ze zbiorów biblioteki i czytelni szkolnej, które wyposażone są w materiały potrzebne do kształcenia w zawodzie.


Słuchacz, który ukończy szkołę otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły policealnej (wydane na druku określonym w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków).

W celu uzyskania kwalifikacji zawodowych słuchacz przystępuje do egzaminu zawodowego, składającego się z części pisemnej i części praktycznej, przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie. Egzamin ten słuchacz zdaje w szkole, ponieważ posiada ona status ośrodka egzaminacyjnego. Słuchacz, który zda egzamin zawodowy, otrzymuje ??certyfikat kwalifikacji zawodowej oraz dyplom ?zawodowy, wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną, a także ?Europass ? Suplement do Dyplomu ?Zawodowego (wydany w języku polskim i angielskim), który stanowi uzupełnienie informacji zawartych ?w dyplomie i ma za zadanie ułatwić ich lepsze zrozumienie, przede wszystkim przez ?pracodawców i instytucje zagraniczne.


Absolwent zawodu terapeuta zajęciowy jest przygotowany między innymi do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • budowania relacji terapeutycznych z podopiecznym, jego rodziną, środowiskiem i zespołem wielodyscyplinarnym,
 • rozpoznawania i diagnozowania potrzeb biopsychospołecznych, stanu funkcjonalnego podopiecznego przez terapeutę zajęciowego we współpracy z zespołem wielodyscyplinarnym,
 • planowania indywidualnego i grupowego programu lub planu działań terapeutycznych na podstawie diagnozy terapeutycznej, uwzględniającej możliwości, potrzeby, zainteresowania i sposób funkcjonowania podopiecznego, jego środowisko i specyfikę placówki,
 • organizowania działań w zakresie terapii zajęciowej w celu poprawy funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego podopiecznego oraz jego integracji społecznej i zawodowej,
 • ewaluacji procesu terapeutycznego na podstawie dokumentacji i oceny prowadzonej terapii zajęciowej.


Absolwent może podjąć zatrudnienie między innymi w:

 • placówkach rehabilitacji,
 • szpitalach,
 • sanatoriach,
 • domach dziennego pobytu,
 • domach pomocy społecznej,
 • warsztatach terapii zajęciowej,
 • klubach seniora,
 • innych placówkach ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

Technik masażysta

Technik masażysta


Branża: opieki zdrowotnej (MED)
Symbol cyfrowy zawodu: 325402
Symbol i nazwa kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie: MED.10. Świadczenie usług w zakresie masażu


Technik masażysta wykonuje usługi w zakresie masażu w medycynie, w sporcie, w kosmetyce i profilaktyce, wykonuje zabiegi usprawniające leczenie i rehabilitację ludzi chorych, a także relaksujące i odmładzające ludzi zdrowych.


Okres kształcenia wynosi 2 lata (IV semestry). Kształcenie realizowane jest w formie stacjonarnej ? nauka odbywa się przez 3 dni w tygodniu.

Nauka w zawodzie technik masażysta jest całkowicie BEZPŁATNA. Mogą ją podjąć osoby dorosłe, które ukończyły 18 rok życia (brak górnej granicy wiekowej), posiadające co najmniej wykształcenie średnie (NIE WYMAGAMY MATURY ? wystarczy ukończona szkoła średnia np. liceum, technikum, liceum uzupełniające po zasadniczej szkole zawodowej) ? zapraszamy do kształcenia również osoby posiadające wykształcenie wyższe, które chcą zdobyć nowy zawód lub nowe kwalifikacje zawodowe.

Słuchacze kształcą swoje umiejętności zawodowe w wyposażonych w profesjonalny sprzęt pracowniach szkolnych, a także realizują praktyczną naukę zawodu, w skład której wchodzą zajęcia praktyczne oraz praktyka zawodowa. Szkoła zapewnia miejsca odbywania praktycznej nauki zawodu, do których kierowani są słuchacze.

Słuchacze mogą bezpłatnie korzystać ze zbiorów biblioteki i czytelni szkolnej, które wyposażone są w materiały potrzebne do kształcenia w zawodzie.


Słuchacz, który ukończy szkołę otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły policealnej (wydane na druku określonym w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków).

W celu uzyskania kwalifikacji zawodowych słuchacz przystępuje do egzaminu zawodowego, składającego się z części pisemnej i części praktycznej, przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie. Egzamin ten słuchacz zdaje w szkole, ponieważ posiada ona status ośrodka egzaminacyjnego. Słuchacz, który zda egzamin zawodowy, otrzymuje ??certyfikat kwalifikacji zawodowej oraz dyplom ?zawodowy, wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną, a także ?Europass ? Suplement do Dyplomu ?Zawodowego (wydany w języku polskim i angielskim), który stanowi uzupełnienie informacji zawartych ?w dyplomie i ma za zadanie ułatwić ich lepsze zrozumienie, przede wszystkim przez ?pracodawców i instytucje zagraniczne.


Absolwent zawodu technik masażysta jest przygotowany między innymi do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • wykonywania masażu w celach terapeutycznych u osoby chorej (masaż medyczny),
 • wykonywania masażu w celu wspomagania przebiegu treningu u zawodników sportowych (masaż sportowy, masaż w odnowie biologicznej),
 • wykonywania masażu u osoby zdrowej w celu profilaktycznym i relaksacyjnym (masaż kosmetyczny, profilaktyczny, relaksacyjny),
 • prowadzenia działalności profilaktycznej, popularyzującej zachowania prozdrowotne.


Absolwent może podjąć zatrudnienie między innymi w:

 • szpitalach,
 • przychodniach i ambulatoriach,
 • sanatoriach,
 • ośrodkach SPA i odnowy biologicznej,
 • klubach sportowych,
 • gabinetach masażu.

Informacje kontaktowe

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 18 352-04-59
e-mail: sekretariat@medyk.gorlice.pl