Odbiór świadectw, certyfikatów i dyplomów z egzaminu zawodowego

Informujemy, że rozdanie świadectw, certyfikatów i dyplomów po zdanym egzaminie zawodowym (sesja czerwiec – lipiec 2022 r.) dla absolwentów kwalifikacyjnych kursów zawodowych w zakresie kwalifikacji FRK.04 wyodrębnionej w zawodzie technik usług kosmetycznych oraz SPO.01 wyodrębnionej w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej odbędzie się w dniu 7 września 2022 r. (środa) o godz. 16:00.

Serdecznie zapraszamy.