Ogólnopolska Sieć Dyrektorów Szkół Medycznych

W dniach 14 – 16 marca 2023 r. Dyrektor Zespołu Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Gorlicach uczestniczył w spotkaniu Ogólnopolskiej Sieci Dyrektorów Szkół Medycznych, które odbyło się w Ośrodku Szkoleniowym Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Niwkach (woj. opolskie). Spotkanie obejmowało szkolenie z zakresu: prawa oświatowego, tworzenia strategii działań szkoły w różnych obszarach oraz zarządzania szkołą z wykorzystaniem modelów zarządzania stosowanych w biznesie. Było też okazją do nawiązania kontaktów i wymiany doświadczeń oraz dobrych praktyk pomiędzy dyrektorami szkół medycznych z różnych regionów Polski.

Informacje kontaktowe

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 18 352-04-59
e-mail: sekretariat@medyk.gorlice.pl