Próbny egzamin zawodowy

Ogłoszenie dla słuchaczy kształcących się na III semestrze w zawodzie opiekun medyczny (przystępujących do egzaminu zawodowego w sesji Zima 2024 r. – w styczniu 2024 r.):

Próbny egzamin zawodowy z części pisemnej przeprowadzanej z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu (przy komputerach) odbędzie się w dniu 8 grudnia 2023 r. (piątek) o godz. 18:00.

Informacje kontaktowe

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 18 352-04-59
e-mail: sekretariat@medyk.gorlice.pl