Terminy egzaminu zawodowego w sesji Zima 2024 r.

Ogłoszenie dla słuchaczy kształcących się na III semestrze w zawodzie opiekun medyczny (przystępujących do egzaminu zawodowego w sesji Zima 2024 r. – w styczniu 2024 r.):

Egzamin zawodowy odbędzie się w następujących terminach:

Część pisemna - w dniu 13 stycznia 2024 r.:

  • zmiana 1 o godz. 8:00
  • zmiana 2 o godz. 10:00

Część praktyczna:

  1. 15 stycznia 2024 r.:
  • zmiana 1 o godz. 8:00
  • zmiana 2 o godz. 11:00
  • zmiana 3 o godz. 14:00
  • zmiana 4 o godz. 17:00
  1. 16 stycznia 2024 r.:
  • zmiana 1 o godz. 8:00
  • zmiana 2 o godz. 11:00

Informacje kontaktowe

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 18 352-04-59
e-mail: sekretariat@medyk.gorlice.pl