Szkolenie - mezoterapia mikroigłowa

Słuchaczki kształcące się w zawodzie technik usług kosmetycznych również doskonalą swoje umiejętności zdobywając dodatkowe kwalifikacje. W poniedziałek, 17 kwietnia wzięły udział w szkoleniu warsztatowym z zakresu wykonywania zabiegów terapii mikroigłowej – prowadzonym przez Panią Martę Bielańską – szkoleniowca firmy Charmine Rose.
W trakcie szkolenia słuchaczki poznały mechanizm działania zabiegu mezoterapii mikroigłowej, wskazania i przeciwwskazania do jego stosowania oraz zasady postępowania pozabiegowego. Podczas części praktycznej, pod kontrolą szkoleniowca, wykonywały poznany zabieg na sobie.
Po odbytym szkoleniu uczestniczki otrzymały certyfikat potwierdzający zdobycie kwalifikacji do wykonywania zabiegu mezoterapii mikroigłowej.

Informacje kontaktowe

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 18 352-04-59
e-mail: sekretariat@medyk.gorlice.pl